Cenník

Cena úradného prekladu je 20 €

za 1 normostranu (1 800 znakov vrátane medzier)

Zľava 20%

na súdne preklady úradných listín:

  • •  rodný list
  • •  sobášny list
  • •  potvrdenie trvalého pobytu
  • •  potvrdenie o návšteve školy
  • •  osvedčenie o evidencii motorového vozidla